Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

16.09.2014 » Trajnim: E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-se Sot me datë 16 shtator 2014,Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin për gjyqtar dhe prokuror me temën “E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-se”.
15.09.2014 » Vizita ne Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Maqedoni Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të bashkëpunimit të rregullt rajonal, me datën 02 shtator 2014, ka realizuar një vizitë në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Maqedoni me qëllim të diskutimit të mundësisë së organizimit të aktiviteteve të përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave në fushën e trajnimeve gjyqësore.
15.09.2014 » Takim me U.D. Kryeprokurorin e Shtetit Me 02 shtator 2014, Drejtori i IGJK-së z. Lavdim Krasniqi i shoqëruar nga Koordinatori i Programit është pritur në një takim nga U.D. Kryeprokurori i Shtetit njëkohësisht U.D. Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Sylë Hoxha,
15.09.2014 » Takim me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Me datën 1 shtator 2014, Drejtori i IGJK-së z. Lavdim Krasniqi i shoqëruar nga Koordinatori i Programit është pritur në një takim nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës z. Enver Peci.