Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Apliko për trajnime

Lajme dhe aktivitete

14.05.2015 » E Drejta e Azilit- Legjislacioni Vendor dhe Ndërkombëtar Më 14 maj 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me UNHCR organizon trajnimin për gjyqtar me temë: “E Drejta e Azilit- Legjislacioni Vendor dhe Ndërkombëtar”.
30.04.2015 » Krimi Kibernetik Më 30 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të PTV-së, organizon trajnimin me temë: “Krimi Kibernetik”.

Më të lexuarat