Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

19.09.2014 » Ligji për markat tregtare-Aspektet praktike te zbatimit te tij Sot me datë 19 shtator, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me EUIPR, organizon trajnimin dy ditorë me temë: “Ligji për markat tregtare-Aspektet praktike të zbatimit të tij” ku përfituesit e këtij trajnim do jenë gjyqtarët e departamentit ekonomik niveli themelor dhe Apeli.
16.09.2014 » Trajnim: E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-se Sot me datë 16 shtator 2014,Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin për gjyqtar dhe prokuror me temën “E drejta për liri dhe siguri sipas KEDNJ-se”.
15.09.2014 » Vizita ne Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Maqedoni Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të bashkëpunimit të rregullt rajonal, me datën 02 shtator 2014, ka realizuar një vizitë në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Maqedoni me qëllim të diskutimit të mundësisë së organizimit të aktiviteteve të përbashkëta dhe shkëmbimit të përvojave në fushën e trajnimeve gjyqësore.