Lajme dhe aktivitete

23.04.2015 » Punëtori në Shkup Me 22 dhe 23 prill 2015, organizuar nga Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publik e Republikës së Maqedonisë me përkrahje nga TAIEX, në Shkup është organizuar një workshop me temën“ Lufta kundër Korrupsionit”
23.04.2015 » Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore Më 23 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë: “Procedura penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore”.
21.04.2015 » Trajnim për gjyqtarë të fushës komerciale në Kosovë- faza III Më 21-23 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me RIPA International organizon: “Trajnimin për gjyqtarë të fushës komerciale në Kosovë-faza III”.
21.04.2015 » Provat, pranueshmëria e tyre Më 21 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës, organizon trajnimin me temë: “Provat, pranueshmëria e tyre”.