Lajme dhe aktivitete

21.04.2015 » Provat, pranueshmëria e tyre Më 21 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës, organizon trajnimin me temë: “Provat, pranueshmëria e tyre”.
21.04.2015 » Trajnim për gjyqtarë të fushës komerciale në Kosovë- faza III Më 21-23 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me RIPA International organizon: “Trajnimin për gjyqtarë të fushës komerciale në Kosovë-faza III”.
07.04.2015 » Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrantë Më 07 prill 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës do të mbaj trajnimin e radhës me temë: “Trafikimi me njerëz dhe kontrabandimi me migrantë”.