Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

26.06.2015 » Standardet e BE-së kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit” Më 26 qershor 2015, në kuadër të PTV-së, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me projektin e financuar nga BE "Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor të Kosovës" EULER II, organizon trajnimin me temë: “Standardet e BE-së kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit”.
26.06.2015 » Markat tregtare Më 26 qershor 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me projektin e financuar nga BE i zbatuar nga EUIPR, organizon trajnim dy ditor me temën me temë: “Markat tregtare”
22.06.2015 » Tryezë pune “Planifikimi i orientimeve strategjike“ Me 18-21 Qershor 2015, IGJK ka organizuar një tryezë pune me stafin të cilët merren me udhëheqjen, planifikimin, koordinimin dhe menaxhimin e IGJK-së dhe të gjita aktiviteteve trajnuese dhe administrative.