Lajme dhe aktivitete

26.02.2015 » Procedura gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës Instituti Gjyqësor i Kosovës, më 26 shkurt 2015 organizon trajnimin e radhës për gjyqtar me temë: “Procedura gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës”.
25.02.2015 » Trajnim praktik i kandidatëve me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës Sot me dt. 25 shkurt 2015, IGJK në bashkëpunim me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës organizon trajnimin praktik për kandidatët për gjyqtar dhe prokuror.
25.02.2015 » Standardet e GJEDNJ-së lidhur me shpifjen Më 25 shkurt 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e “ Thomson Fondation” organizon trajnimin : “Standardet e GJEDNJ-së lidhur me shpifjen”
16.02.2015 » Bazat për thirrje në trashëgimi Më 16 shkurt 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin për gjyqtarë me temë: “Bazat për thirrje në trashëgimi”.