Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

17.12.2014 » Trajnim praktikë: Mbrojtja e të Dhënave Personale në Republikën e Kosovës Sot me datën 18 dhjetor 2014, IGJK në kuadër të Programit Fillestare organizon trajnimin praktikë për kandidatët për gjyqtarë dhe prokuror në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
16.12.2014 » Zhvillimi i sistemit të ndërmjetësimit në kosovë dhe funksionalizimi i tij Sot me datën 16 dhjetor 2014, IGJK në bashkëpunim me Komisioni për Ndërmjetësim organizon trajnimin praktikë për kandidatët për gjyqtarë dhe prokuror (në kuadër të Programit Fillestar) me temën” Zhvillimi i sistemit të ndërmjetësimit në Kosovë dhe funksionalizimi i tij”.
16.12.2014 » Servitutet reale dhe personale Sot më 16 dhjetor, Instituti Gjyqësor i Kosovës do të mbaj trajnimin për gjyqtarë “Servitutet reale dhe personale”.
13.12.2014 » Baza e Njohurive të IGJK-së Me 4 dhjetor 2014, IGJK në bashkëpunim me projektin “Mbështetje e Mëtejme në Reformën e Edukimit Ligjor në Kosovë” i mbështetur nga BE, ka realizuar një tryezë diskutimi lidhur me Sistemin e Bazës së Njohurive të bibliotekës së IGJK-së.