Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

24.03.2015 » Anulimi i kontratave Më 24 mars 2015 , Instituti Gjyqësor i Kosovës do të realizoj trajnimin për gjyqtarë me temë : “Anulimi i kontratave”.
17.03.2015 » Raportimi financiar Më 17 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me USAID-CLE organizon trajnimin për gjyqtarë me temë: “ Raportimi financiar”.
11.03.2015 » Hetimi i krimeve financiare Më 11 mars 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e GIZ organizon trajnimin dy ditorë me temë: “ Hetimi i krimeve financiare”.

Më të lexuarat

03.02.2015 » Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë Më 03 shkurt 2015, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin për gjyqtarë dhe prokurorë me temë: “Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë”.