Më të lexuarat

25.02.2015 » Trajnim praktik i kandidatëve me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës Sot me dt. 25 shkurt 2015, IGJK në bashkëpunim me Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës organizon trajnimin praktik për kandidatët për gjyqtar dhe prokuror.