Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi,        ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

22.10.2014 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile Sot me datë 23 tetor 2014 ,IGJK organizon trajnimin për gjyqtar dhe prokuror “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile”.
20.10.2014 » Teknikat e përfaqësimit në gjykim Me dt. 20-22 tetor 2014, IGJK në kuadër të Programit të Trajnimeve për Avancim organizon trajnimin për prokurorët e sapo emëruar në Prokuroritë Themelore të Kosovës lidhur me temën e lartpërmendur.
16.10.2014 » Procedura sipas ankesës ne rastet e shpronësimit-në bazë të ligjit për shpronësim Sot me datën 17 tetor 2014, IGJK do të organizoj trajnimin për gjyqtar me temën “Procedura sipas ankesës në rastet e shpronësimit-në bazë të ligjit për shpronësim”.