Lajme dhe aktivitete

06.12.2016 » Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale Më 06 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale”.
02.12.2016 » Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë Më 02 dhjetor 2016, IGJK me mbështetjen e Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, organizon trajnimin me temë “Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë”.
01.12.2016 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështjet civile Më 01 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtarë në çështjet civile”.
25.11.2016 » Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave - Sesioni III Më 25-26 nëntor 2016, IGJK në bashkëpunim me GIZ, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV) organizon trajnimin me temë “Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave - Sesioni III”.
24.11.2016 » Parashkrimi i kërkesave sipas LMD-së Më 24 nëntor 2016, IGJK në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme, organizon trajnimin me temë “Parashkrimi i kërkesave sipas LMD-së.

Më të lexuarat

06.12.2016 » Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale Më 06 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale”.
06.12.2016 » Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale Më 06 dhjetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale”.