Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

29.09.2016 » Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të statusit të tyre Më 29-30 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin nga fusha e drejtësisë për fëmijë-aspekti civil, me temë “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në rastet e ndryshimit të statusit të tyre”.
29.09.2016 » E drejta e Bashkimit Evropian dhe burimet e saj Më 29 shtator 2016, IGJK në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), realizon trajnimin me temë “E drejta e Bashkimit Evropian dhe burimet e saj”.
27.09.2016 » Kompensimi i dëmit material dhe jo material Më 27 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Kompensimi i dëmit material dhe jo material”
27.09.2016 » Matja e dënimit Më 27 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Matja e dënimit”.
23.09.2016 » Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës Sesioni II Më 23-24 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e GIZ organizon trajnimin “Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës- Sesioni II”.

Më të lexuarat

14.09.2016 » Masat edukative të shqiptuara ndaj të miturve Më 14 shtator 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës realizon trajnimin me temë “Masat edukative të shqiptuara ndaj të miturve”.