Lajme dhe aktivitete

28.04.2016 » Vendimi Paraprak dhe Procedura në Gjykatën e Evropiane të Drejtësisë Më 28 prill 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), organizon trajnimin me temë “Vendimi Paraprak dhe Procedura në Gjykatën e Evropiane të Drejtësisë”.
26.04.2016 » Luftimi i ekonomisë jo formale Më 26-28 prill 2016, IGJK në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit: Fuqizimi i Kapaciteteve për Hetime Penale kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, organizon trajnimin me temë “Luftimi i ekonomisë jo formale”
26.04.2016 » Tryezë e rrumbullakët: Mbrojtja e Dëshmitarëve - Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit Më 26 Prill 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial të Kosovës, Policinë e Kosovës dhe Projektin e BE-së WINPRO II të implementuar nga NI*CO, organizon tryezën e rrumbullakët: “Mbrojtja e Dëshmitarëve - Sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit”.
22.04.2016 » Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit- Sesioni II Më 22-23 prill 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e GIZ realizon trajnimin “Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsionit-Sesioni II”.
22.04.2016 » Pronësia Më 22 prill 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e Këshillit të Evropës, organizon trajnimin me temë “Pronësia”.