Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

25.10.2016 » Dënimet Alternative në Kosovë-Sesioni II Më 25-26 tetor 2016, IGJK në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit të BE-së për Përforcimin e shërbimeve sprovuese dhe korrektuese në Kosovë organizon trajnimin me temë “Dënimet Alternative në Kosovë –Sesioni II”.
25.10.2016 » Menaxhimi i stresit Më 25 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës realizon trajnimin me temë “Menaxhimi i stresit”.
21.10.2016 » Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II Më 21-22 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës me mbështetjen e GIZ realizon trajnimin “Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e krimit kibernetik – Sesioni II”.
20.10.2016 » Mjetet e jashtëzakonshme juridike të goditjes së vendimeve Më 20 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës realizon trajnimin me temë “Mjetet e jashtëzakonshme juridike të goditjes së vendimeve”.
18.10.2016 » Kufizimet në ekzekutimin e urdhërkontrollit Më 18 tetor 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës realizon trajnimin me temë “Kufizimet në ekzekutimin e urdhërkontrollit”

Më të lexuarat

04.10.2016 » “Të mësuarit përmes praktikës” - Kërkesat e punës, profilet e punës dhe trajnimi i bazuar në kompetencë në Sektorin e Drejtësisë Me datë 4 tetor 2016 IGJK në bashkëpunim me projektin e Binjakëzimit organizon një punëtori me temë: “Të mësuarit përmes praktikës”.
06.10.2016 » Standardet ndërkombëtare në raport me masat për sigurimin e pranisë së të miturit Më 06 tetor 2016, IGJK organizon trajnimin nga fusha penale e drejtësisë për të mitur me temë “Standardet ndërkombëtare në raport me masat për sigurimin e pranisë së të miturit”.
25.10.2016 » Dënimet Alternative në Kosovë-Sesioni II Më 25-26 tetor 2016, IGJK në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit të BE-së për Përforcimin e shërbimeve sprovuese dhe korrektuese në Kosovë organizon trajnimin me temë “Dënimet Alternative në Kosovë –Sesioni II”.