Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Lajme dhe aktivitete

22.02.2017 » Hetimi i krimeve financiare Më 22 shkurt 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Hetimi i krimeve financiare”.
16.02.2017 » Mbrojtja gjyqësore në rastet e dhunës në familje Më 16 shkurt 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Mbrojtja gjyqësore në rastet e dhunës në familje”.
15.02.2017 » Procedurat alternative ( penale ) Më 15 shkurt 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Procedurat alternative ( penale )”.
10.02.2017 » Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni I Më 10-11 shkurt 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin dy ditorë me temë “Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni I ”.
07.02.2017 » Risitë e Ligjit për Falimentim Më 7-9 shkurt 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin tre ditor me temë “Risitë e Ligjit për Falimentim”.

Më të lexuarat

03.02.2017 » Mbrojtja gjyqësore e të drejtës së pronësisë Më 03 shkurt 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Këshillin e Evropës – Zyra në Prishtinë organizon trajnimin me temë “Mbrojtja gjyqësore e të drejtës së pronësisë”.