Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Ne nuk bëjmë drejtësi, ne e bëjmë drejtësinë më të mirë

Apliko për trajnime

Lajme dhe aktivitete

26.05.2016 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çeshtjet penale Më 26 maj 2016, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës, organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale”.
24.05.2016 » Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve Më 24 maj 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës, me mbështetjen e Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, realizon trajnimin me temë “Mbrojtja e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve”.
23.05.2016 » Forcimi i rolit të sektorit të drejtësisë kosovare në luftën kundër korrupsionit Më 23-24 maj 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën Norvegjeze dhe U4, organizon punëtorinë me temë “Forcimi i rolit të sektorit të drejtësisë kosovare në luftën kundër korrupsionit”.
19.05.2016 » Palët në procedurë, përfaqësimi dhe legjitimiteti Më 19 maj 2016, Instituti Gjyqësor i Kosovës organizon trajnimin me temë “Palët në procedurë, përfaqësimi dhe legjitimiteti”.

Më të lexuarat

26.05.2016 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çeshtjet penale Më 26 maj 2016, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës, organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale”.
26.05.2016 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çeshtjet penale Më 26 maj 2016, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës, organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale”.
26.05.2016 » Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çeshtjet penale Më 26 maj 2016, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme (PTV), Instituti Gjyqësor i Kosovës, organizon trajnimin me temë “Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale”.