× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
01-03-2017

Kompetencat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës

Më 01 mars 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë "Kompetencat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës".

Në kuadër të këtij trajnimi do të trajtohen: Llojet e kompetencës, kompetenca funksionale me fokus në Dhomën e Posaçme si dhe parashtruesit dhe palët kundërshtare në Dhomën e Posaçme.

Përfitues të këtij trajnimi janë gjyqtarët e gjykatave themelore – divizioni civil si dhe zyrtarët e AKP-së.

Prapa