× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
03-03-2017

Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve

Më 03 mars 2017, Akademia e Drejtësisë organizon trajnimin me temë “Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve”.

Në kuadër të këtij trajnimi do të trajtohen: Veprat penale kundër integritetit seksual sipas Kodit Penal; Elementet dhe karakteristikat e veprave penale kundër integritetit seksual të fëmijëve; Sulmi seksual te fëmijët.

Përfitues të këtij trajnimi janë gjyqtarët dhe prokurorët nga Departamenti për të mitur.

Prapa