× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Baza e të dhënave

Në linkun më poshtë gjeni bazën e të dhënave të IGJK-së. Qasja në këtë bazë të të dhënave tani për tani mundësohet vetëm për stafin e IGJK-së. Qasja mundësohet nga çdo kompjuter që është brenda rrjetit qeveritar.

Kliko këtu për qasje

Prapa