× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Rreth bibliotekes

 

 

 

 

Misioni i Bibliotekës së IGJK-së është që të ofrojë resurse dhe shërbime gjithëpërfshirëse në mbështetje të hulumtimit, trajnimeve, dhe nevojave të mësimit për përfituesit e IGJK-së në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare.

Informatat kontaktuese:

Rr. “Muharrem Fejza” p.n. – Prishtinë

Instituti Gjyqësor i Kosovës, kati i 3

Orari i punës së bibliotekës: 9.00-16.00 ditëve të punës

E-mail:  luljete.hetemi@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 673

Prapa