× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Dokumente

  • 26.06.2015 Objektivat Strategjike për vitin 2015 Bazuar në Ligjin për Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës, Statuti dhe aktet nënligjore të IGJK-së, kanë përcaktuar strukturën programore trajnuese si në vijim: Shkarko »
  • 17.09.2008 Plani Strategjik i Institutit Gjyqësor të Kosovës 2008-2011 Shkarko »