× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Procedura për privatizimin e subjekteve nga AKP

Procedura për privatizimin e subjekteve nga AKP

Përshkrimi

• Roli i Agjencisë në procesin e privatizimit; • Verifikimi dhe shpallja e fituesit të përkohshëm; • Aprovimi dhe refuzimi i ofertës; • Ofertuesit me ndalesa ofertimi;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Njohin rolin e Agjencisë në procesin e privatizimit në Kosovë; • Kuptojnë drejtë rrjedhën e procedurave për privatizimin e subjekteve; • Identifikojnë se cilët janë personat me ndalesa ofertimi;

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 23 Qershor