× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore në fushën civile

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore në fushën civile

Përshkrimi

• Metoda IRAC dhe përmbajtja e saj; • Zbatimi i metodës IRAC gjatë hartimit të vendimeve gjyqësore? • Arsyetimi i vendimeve gjyqësore; • Teknikat e hartimit dhe arsyetimit të vendimeve gjyqësore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Të zbatojnë në mënyrë efektive metodën IRAC ; • Zbatojnë drejtë teknikat kryesore të hartimit dhe arsyetimit të vendimeve gjyqësore, • Njohin esencën e problemeve ligjore dhe joligjore lidhur me arsyetimin e vendimeve gjyqësore; • Krijojnë një formë të unifikuar dhe standardizuar të vendimeve gjyqësore nëpër gjykata të regjioneve të Kosovës;

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 28 Qershor