× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Kandidatët

  • 16.02.2016 Kandidatët të cilët kanë përfunduar gjeneratën e V në Programin e Trajnimit Fillestar Shkarko »
  • 03.12.2012 Kandidatët që kanë përfunduar trajnimin fillestar në PTF - IV Shkarko »
  • 03.12.2012 Kandidatët që kanë përfunduar trajnimin fillestar në PFAL - III Shkarko »
  • 03.12.2012 Kandidatët që kanë përfunduar trajnimin fillestar në PTF - II Shkarko »
  • 03.12.2012 Kandidatët që kanë përfunduar trajnimin fillestar në PTF - I Shkarko »