× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Kontakti

  • Instituti Gjyqësor i Kosovës
  • Rr. "Muharrem Fejza" p.n. - Prishtinë
  • Tel. +381 38 200 18 660
  • Fax +381 38 512 095
  • e-mail:  infoad@rks-gov.net
  • web: https://ad.rks-gov.net
Kodi