× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë
30-11-2013

Njoftim për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm të IGJK-së

Në bazë të nenit 5 të rregullave për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm të IGJK-së, kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) ka filluar procesin e përzgjedhjes së trajnuesve të përkohshëm

 

1. Njoftimi për aplikim për trajnues të përkohshëm në IGJK

2. Pyetësor i përbashkët

3. Formular për aplikim

4. Rregullat për Trajnues të përkohshëm

 

Prapa