× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Programi Trajnues

  • Programi për Hulumtime dhe Publikime 2016
    10.02.2016 Programi për Hulumtime dhe Publikime 2016 Instituti Gjyqësor i Kosovës përveç organizimit të trajnimeve për gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët tjerë kryen edhe veprimtari profesionale kërkimore për zhvillimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial e cila realizohet përmes Programit për Hulumtime dhe Publikime (PHP). Shkarko »
  • Programi Trajnues i IGJK-së për vitin 2016
    10.02.2016 Programi Trajnues i IGJK-së për vitin 2016 Programi i Trajnimeve per vitin 2016 eshte nje permbledhje e strukturuar e fushave kryesore te punes se gjyqtareve, prokuroreve dhe profesionisteve tjere ne kuader te sistemit gjyqesor, i cili do te orientoj hartimin e kurrikulave dhe organizimin e trajnimeve per kete periudhe. Shkarko »