× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Programi Trajnues

  • Programi I Trajnimit Të Vazhdueshëm 2016
    01.01.2016 Programi I Trajnimit Të Vazhdueshëm 2016 Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV) mbështet bartësit e funksioneve të gjyqtarit dhe prokurorit në zhvillimin e kompetencave profesionale, personale dhe interdisiplinare. Në disa raste, varësisht nga tema, në trajnime të PTV-së marrin pjesë edhe profesionist tjerë, funksioni i të cilëve lidhet me punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Shkarko »
  • Programi Trajnues i IGJK-së për vitin 2016
    01.01.2016 Programi Trajnues i IGJK-së për vitin 2016 Programi i Trajnimeve per vitin 2016 eshte nje permbledhje e strukturuar e fushave kryesore te punes se gjyqtareve, prokuroreve dhe profesionisteve tjere ne kuader te sistemit gjyqesor, i cili do te orientoj hartimin e kurrikulave dhe organizimin e trajnimeve per kete periudhe. Shkarko »