× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Programi Trajnues

  • Programi për Trajnimin e Trajnuesve 2016
    11.02.2016 Programi për Trajnimin e Trajnuesve 2016 Programi i Trajnimit për Trajnues përcakton objektiva të qarta dhe rolin e trajnimit në rritjen e efikasitetit të performancës së punonjësve gjyqësor. IGJK do të avancoj më tutje programin për trajnimin e trajnuesve, me qëllim të përmirësimit të metodologjisë trajnuese dhe për të realizuar trajnime sa më atraktive, praktike dhe efektive. Qëllimi i PTT është Shkarko »
  • Programi Trajnues i IGJK-së për vitin 2016
    11.02.2016 Programi Trajnues i IGJK-së për vitin 2016 Programi i Trajnimeve per vitin 2016 eshte nje permbledhje e strukturuar e fushave kryesore te punes se gjyqtareve, prokuroreve dhe profesionisteve tjere ne kuader te sistemit gjyqesor, i cili do te orientoj hartimin e kurrikulave dhe organizimin e trajnimeve per kete periudhe. Shkarko »