× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Provimi Përgaditor

 • 16.07.2013 Rezultatet e Provimit Përgatitor për kandidatët për prokurorë korrik 2013 Shkarko »
 • 16.07.2013 Rezultatet e Provimit Përgatitor për kandidatët për gjyqtarë korrik 2013 Shkarko »
 • 16.07.2013 Raport Mbi organizimin, hartimin dhe vlerësimin e provimit përgatitor për kandidatët potencial për gjyqtarë dhe prokurorë Shkarko »
 • 04.07.2013 Njoftim për mbajtjen e Provimit Përgatitor – pjesa me gojë Shkarko »
 • 03.07.2013 Lista e kandidatëve për prokurorë që kanë kaluar provimin me shkrim të mbajtur me datë 22 qershor 2013 Shkarko »
 • 03.07.2013 Lista e kandidatëve për gjyqtarë që kanë kaluar provimin me shkrim të mbajtur me datë 22 qershor 2013 Shkarko »
 • 01.07.2013 Njoftim Njoftohen kandidatët të cilët i janë nënshtruar Provimit Përgatitor me datë 22 qershor 2013 Shkarko »
 • 13.06.2013 Informatë kandidatëve për organizimin e provimit përgatitor Shkarko »
 • 13.06.2013 Struktura e Provimit Përgatitor për vitin 2013 Shkarko »
 • 13.06.2013 Rregullat për procedurën e organizimit të provimit përgatitor Shkarko »
 • 20.05.2013 Korrigjim i shpalljes publike IGJK dhe KGJK Korrigjohet shpallja publike e datës 17 maj 2013, e publikuar në gazetat ditore (Koha Ditore dhe Epoka e Re) për organizimin e Provimit Përgatitor dhe Programit të Trajnimit Fillestar për 22 (njëzetedy) kandidatë Shkarko »
 • 17.05.2013 Shpallja publike IGJK dhe KPK Organizimi i provimit përgatitor dhe programit për trajnim fillestar për 12 kandidatë për prokurorë Shkarko »