× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Revista Shkencore

  • Revistë shkencore juridike Opinio Juris
    30.11.2016 Revistë shkencore juridike Opinio Juris Qëllimi i kësaj reviste është të mbështesë mendimin kritik ligjor në fusha të ndryshme të së drejtës, studimin e pavarur dhe kritik dhe veçanërisht mbështetje profesionale në punën e gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve tjerë ligjor. Shkarko »