× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Revista Shkencore

  • Revistë shkencore juridike Opinio Juris
    07.12.2015 Revistë shkencore juridike Opinio Juris Kjo revistë përmban punime nga autorë të ndryshëm si: gjyqtarë, prokurorë, profesor universitar, juristë etj., të cilët me punimet e tyre trajtojnë çështje të ndryshme ligjore të lidhura me praktikën gjyqësore dhe juridike kombëtare dhe ndërkombëtare. Shkarko »
  • Justicia 2015
    01.05.2015 Justicia 2015 Revistë shkencore juridike e kandidatëve të Programit të Trajnimit Fillestar 2013/2015 në Institutin Gjyqësor të Kosovës Shkarko »