× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Rezultatet e Provimeve

  • 08.12.2013 Lista e kandidatëve për prokurorë që kanë kaluar provimin me shkrim të mbajtur me datë 22 qershor 2013 Shkarko »
  • 16.07.2013 Rezultatet e Provimit Përgatitor për kandidatët për gjyqtarë korrik 2013 Shkarko »
  • 16.07.2013 Rezultatet e Provimit Përgatitor për kandidatët për prokurorë korrik 2013 Shkarko »
  • 03.07.2013 Lista e kandidatëve për gjyqtarë që kanë kaluar provimin me shkrim të mbajtur me datë 22 qershor 2013 Shkarko »