× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Rregulloret

  • 27.12.2016 Rregullore për Programin Fillestar Nr. 01/2016 Shkarko »
  • 03.07.2015 Rregullore Nr.03/2015 për Bibliotekën e Institutit Gjyqësor të Kosovës Shkarko »
  • 31.03.2015 Rregullore Nr.02/2015 për Procedurën e Organizimit të Provimit Përfundimtar në Programin e Trajnimit Fillestar Shkarko »
  • 30.03.2015 Rregullore Nr.01/2015 për Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve në Programe të Praktikës dhe Shkëmbimit Jashtë Vendit Shkarko »
  • 11.04.2014 Rregullore Nr.01/2014 për Kërkime dhe Publikime në Institutin Gjyqësor të Kosovës Shkarko »
  • 13.12.2013 Rregullore Nr. 02/2013 për Programin e Trajnimit të Vazhdueshëm Shkarko »
  • 05.06.2013 Rregullat për Procedurën e Organizimit të Provimit Përgatitor Shkarko »
  • 31.01.2013 Rregullore për Programin e Trajnimit Fillestar dhe Provimin Përgatitor Shkarko »
  • 02.09.2009 Rregullore nr. 2006/23 për shpalljen e Ligjit mbi Themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës të miratuar nga Kuvendi i Kosovës Shkarko »