× Njoftim: Bazuar në ligjin nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë, ju njoftojmë se adresa zyrtare e Akademisë së Drejtësisë në internet është: ad.rks-gov.net ndërsa email adresa është infoad@rks-gov.net më shumë

Trajnimet

  • Programi i Trajnimeve të Vazhdueshme

  • Programi i Trajnimeve Fillestare

  • Programi për Hulumtime dhe Publikime

  • Aktivitete Tjera

SiteMap